Služby

Proces založenia spoločnosti si vyžaduje celý rad odborných úkonov, znalosť príslušných zákonov a najmä Váš čas. Ponúkame Vám preto založenie spoločnosti v priebehu 30 pracovných dní, presne podľa Vašich požiadaviek. Vy nám dodáte potrebné údaje a my vyhotovíme všetky dokumenty potrebné pre založenie Vašej novej spoločnosti.
Zastupovanie v daňovom konaní V rámci zastupovania v daňovom konaní na základe splnomocnenia klientom, jednáme s daňovým úradom, vybavujeme žiadosti o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, zastupujeme klienta pri daňovej kontrole, poskytneme adresu pre doručovanie, zabezpečujeme odvolania, žiadosti o obnovu konania atď.
Registrácia platiteľov dane z príjmov, dane zo závislej činnosti, dane z pridanej hodnoty Daňovník je povinný do 30 dní od svojho vzniku sa zaregistrovať na príslušnom daňovom úrade na účely platenia dane z príjmov, v prípade splnenia určitých zákonom stanovených kritérií je povinný sa zaregistrovať na účely platiteľa dane z pridanej hodnoty. Včasnú registráciu ako i potrebné náležitosti v rámci služby registrácie pripravíme na základe plnej moci klienta.
Mate záujem o službu?
Pre podnikateľov a obchodné spoločnosti vedieme podvojné účtovníctvo externe. Tiež vedieme podvojné účtovníctvo pre podnikateľov, ktorí majú záujem o podrobnejšiu účtovnú evidenciu. Vedenie podvojného účtovníctva ponúkame najmä pre mikro, malé a veľké účtovné jednotky. Vaše účtovníctvo bude spracované v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi.
Vedenie podvojného účtovníctva zahŕňa

Vedenie účtovného denníka, hlavnej knihy

Vedenie pokladnice a bankových účtov

Vedenie prijatých a vystavených faktúr

Evidencia majetku a zásob

Sledovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov

Pravidelný výstup z účtovníctva

Evidencia a zostavenie daňového priznania k DPH

Zostavenie daňového priznania k dani z príjmov PO

Vypracovanie ročnej účtovnej závierky (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky)

Zostavenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel

Poradenstvo

Zabezpečenie auditu

Pomocné účtovnícke práce

Mate záujem o službu?
Poskytujeme kompletné spracovanie mzdovej agendy, ktorá zahŕňa výpočet miezd na základe podkladov od klienta, výpočet dane zo závislej činnosti a výpočet poistného na sociálne poistenie a verejné zdravotné poistenie.
Súčasťou mzdovej agendy je tiež vyhotovenie výkazov a ich následné odoslanie na príslušné inštitúcie. Spracovanie miezd je vždy v súlade s platnou legislatívou, všetky výkazy odosielame v elektronickej podobe a elektronicky komunikujeme aj so všetkými inštitúciami

Vedenie evidencie zamestnancov

Kompletné mesačné spracovanie miezd na základe prinesených podkladov od klienta

Prihlášky a odhlášky zamestnancov do poisťovní

Výpočet odvodov poistného za zamestnanca

Odosielanie mesačných výkazov, prehľadov do sociálnej a zdravotnej poisťovne, tiež na Daňový úrad

Zostavovanie príkazov na úhradu miezd a odvodov do poisťovní

Zostavenie a odosielanie ročného hlásenia o zrazených a odvedených preddavkoch

Zostavenie a odosielanie štvrťročných výkazov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti

Všetky úkony súvisiace so vznikom, zmenami a ukončením pracovného pomeru

Mate záujem o službu?

Kontaktujte nás

Forcast Solutions s.r.o

Dunajská 12, 5. poschodie

811 08 Bratislava

info@forcast.sk

02 / 20 42 00 35

0907 998 427

Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Používanie cookies

Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Prečo si ponechať nastavenie cookies?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.